niedziela, 21 lipca, 2024

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

WWSIS uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni (uniwersytetów) na Dolnym Śląsku – pisze wroclaw-future.eu. Oferuje ona studia pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinie informatyki, bioinformatyki, automatyki i robotyki. Wykłady prowadzone są również dla studentów w języku angielskim, pisze horyzont.eu.

Dlaczego WWSIS?

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb polskiego rynku pracy, szczególnie na Dolnym Śląsku. Informacje edukacyjne są przekazywane wraz z zajęciami praktycznymi. Nauczyciele dążą do kształtowania u studentów otwartości na świat, szerokich horyzontów, umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielności i kreatywności.

Wiedza jest przekazywana w taki sposób, aby studenci mogli wejść na współczesny rynek pracy. Podczas nauki wpaja się szacunek dla praw człowieka, kultury, tolerancji, odpowiedzialności, patriotyzmu i demokracji.

Zalety WWSIS:

 • studia podyplomowe z zakresu informatyki;
 • szkolenia uwzględniające potrzeby rynku pracy;
 • szkolenia tylko z najlepszymi specjalistami;
 • możliwość odbycia studiów lub praktyk w UE w ramach programu „Erasmus+”;
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych;
 • różne formy pomocy finansowej dla studentów;
 • stały dostęp do Internetu;
 • prestiżowe kursy z Akademii „Cisco”, które już są przewidziane w programie studiów dla studentów;
 • uczelnia jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi kursy „Fluke Networks”;
 • na bazie instytucji edukacyjnej znajdują się dobrze wyposażone specjalistyczne laboratoria, które są okresowo modernizowane;
 • uczelnia jest przyjazna studentom.

Możliwości

„Horyzont” uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni informatycznych na Dolnym Śląsku i kształci specjalistów technicznych. Uczelnia ta działa nieprzerwanie od ponad 17 lat, co pozwala uznać WWSIS za eksperta w dziedzinie informatyki. Uczelnia kształci inżynierów, licencjatów, magistrów oraz umożliwia ukończenie studiów podyplomowych.

Studenci przychodzą tu po wiedzę z zakresu informatyki, automatyki, robotyki i bioinformatyki.

WWSIS skupia się na dobrym przygotowaniu absolwentów do pracy na zmieniającym się rynku pracy. W dziedzinie informatyki, która często się zmienia i rozwija, konieczne jest ciągłe doskonalenie i unowocześnianie programu edukacyjnego. Dzięki temu instytucja kształci specjalistów, którzy mogą profesjonalnie zajmować nawet najbardziej wymagające stanowiska.

Studenci mogą uczyć się od ekspertów i praktyków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Aby wszyscy studenci mieli równe szanse, w szkole wyższej prowadzone są zajęcia wyrównawcze. W ten sposób nauka informatyki staje się dostępna dla każdego.

WWSIS prowadzi prestiżowe kursy Akademii „Cisco”. Ze względu na to, że zajęcia te są zintegrowane z programem studiów, studenci mogą uczęszczać na nie bez dodatkowych opłat. Odbywają się również kursy z grafiki komputerowej i „Fluke Networks”.

W uczelni dostępny jest bezpłatny doradca zawodowy, który pomaga w opracowaniu życiorysu absolwentów i przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Instytucja pomaga również studentom w odbyciu praktyk po ukończeniu studiów. WWSIS nawiązuje i ułatwia kontakt z najważniejszymi firmami informatycznymi regionu, z którymi instytucja współpracuje.

Dzięki WWSIS studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowym programie „Erasmus+”. Udział w nim pozwala wzbogacić swoje CV i podnieść kwalifikacje. Absolwenci mogą również znaleźć ciekawą i prestiżową pracę. W ramach tego programu studenci wyjeżdżają za granicę, gdzie odbywają praktyki i część programu nauczania z dziedziny informatyki, bioinformatyki, automatyki lub robotyki.

Program ten dotyczy również tych studentów, którzy nie chcą wyjeżdżać za granicę. Na bazie WWSIS informatyka i bioinformatyka prowadzona jest również w języku angielskim. W ten sposób przyszli absolwenci doskonalą swoją zawodową znajomość języka obcego i mogą później pracować w międzynarodowych firmach.

Jednak nauka to nie jedyny cel. Studenci uczelni mają również czas na relaks, a dokładnie odbywa się to podczas studenckiego święta „Horyzontalie”, czy podczas turniejów e-sportowych, tradycyjnych meczów. Studenci biorą udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Na bazie placówki oświatowej działają samorządy studenckie, a także koła naukowe zajmujące się informatyką kwantową, modelowaniem kwantowym itp.

Drzwi WWSIS są również otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Wspomaga to infrastruktura i specjalne wyposażenie. Dzięki środkom uzyskanym w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II” instytucja może rozwijać się w tym kierunku. WWSIS zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod względem planu rozwoju adaptacji kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Studenci otrzymują również elastyczny system płatności za studia. Odbywa się to poprzez stałą płatność lub płatność po ukończeniu studiów, która jest dokonywana w ratach.

Wydział Informatyki

Wydział powstał w 2004 roku jako pierwsza jednostka organizacyjna uczelni. Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści, którzy posiadają uznawany dorobek zawodowy i naukowy.

Na tym wydziale można ukończyć studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie).

Wydział Informatyki umożliwia również ukończenie studiów podyplomowych z zakresu inżynierii oprogramowania („Java Web Developer”, „Bazy danych” i „Programowanie”), grafiki komputerowej, fotografii cyfrowej. Na tym wydziale odbywają się różne kursy i szkolenia.

Wydział Bioinformatyki

Wydział został powołany w 2017 roku. Tutaj można zdobyć wykształcenie inżynierskie w dziedzinie bioinformatyki. Nauka trwa siedem semestrów na studiach stacjonarnych i osiem na niestacjonarnych. Na wydziale oferowane są pięć specjalności: metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce; analiza i przetwarzanie danych biologicznych; informatyka w medycynie; cyberbezpieczeństwo; kryptografia.

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi, które są używane do kreowania multimediów z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki.

Absolwent specjalności informatyka w medycynie otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu informatyki medycznej, systemów informatycznych i aplikacji w medycynie. Umie projektować leki i telemedyczne systemy internetowe, korzystać z mobilnych systemów monitoringu medycznego itp.

Cyberbezpieczeństwo w dziedzinie bioinformatyki związane jest z ochroną informacji molekularnej, zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi.

Kryptografia daje studentom wiedzę w zakresie metod ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów. Absolwent specjalności pozna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i dostępem osób nieupoważnionych.

Wydział Automatyki i Robotyki

Wydział działa od 2015 roku. Prowadzone na nim są studia I i II stopnia (inżynierskie, magisterskie). Cele ogólne zorientowane są na przekazanie wiedzy studentom z zakresu automatyki i robotyki oraz rozwój i ciągłe doskonalenie umiejętności praktycznych.

Cele obejmują również pogłębianie świadomości samokształcenia i systematyczne podnoszenie kwalifikacji w wyniku dynamicznego rozwoju sektora automatyki i robotyki, jego specyfiki.

Kształcenie na studiach I stopnia „Automatyka i robotyka” odbywa się w specjalnościach: roboty mobilne; technologie informacyjne w automatyce; sterowanie procesami technologicznymi.

Na studiach magisterskich oferowane są następujące specjalności: automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych; przemysłowy internet rzeczy. Studia magisterskie są dostępne dla studentów, którzy ukończyli studia inżynierskie lub równorzędne.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.