czwartek, 13 czerwca, 2024

Historia Banku Spółdzielczego. Trudne początki i udany rozwój

W ciągu minionych 76 lat Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich przeszedł przez wiele wydarzeń: od trudnych początków do aktywnego rozwoju. Rok 1953 dał bankowi nowy impuls do dynamicznego postępu, który trwa do dziś. Potrzeby konsumentów inspirują pracowników i dają motywację do optymistycznego rozwoju w przyszłości – podaje strona wroclaw-future.eu. Otóż, jak wyglądała historia Banku Spółdzielczego?

Pierwsze trudności

W 1947 roku, 13 października, w magistracie w Kątach Wrocławskich odbyła się uroczysta inauguracja działalności banku. Na zgromadzeniu został omówiony statut spółdzielczy, określono maksymalną kwotę zobowiązań spółdzielczych, górną granicę limitu kredytowego oraz zatwierdzono nazwę „Bank Spółdzielczy odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich”.

Działalność instytucji obejmowała miasto i gminę Kątów Wrocławskich oraz Smolec. Statut banku został zarejestrowany 28 października 1947 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Początkowo instytucja finansowa mieściła się przy ulicy Świdnickiej 21, pod zarządem gminy.

Bank Spółdzielczy świadczył usługi pod tym adresem do 1964 roku, kiedy to przeniósł się do północno-zachodniego skrzydła Urzędu Miasta przy ulicy Rynek 1. Ostatni raz bank zmienił swoją lokalizację w 1991 roku. Był to nowy budynek przy ulicy Rynek 4.

Gdy Wrocław został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej, działacze spółdzielczy intensywnie pracowali nad przywróceniem przedwojennej działalności spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych. Mimo to powstawały nowe, zorganizowane według tych samych statutów i zasad. Wybitnymi postaciami w sektorze bankowym w Kątach Wrocławskich byli Stanisław Zapart i Jan Remlinger.

Pierwsze lata działalności Banku Spółdzielczego były oczywiście najtrudniejsze. Prowadzone były ważne działania zmierzające do znalezienia fachowej kadry, środków finansowych, odpowiedniego budynku i przystosowania go do pracy. Tak więc pierwsza pożyczka została udzielona 27 lutego 1948 roku. Działalność kredytowa instytucji kredytowej była finansowana przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego we Wrocławiu.

W ciągu 58 lat działalności instytucja kredytowa kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę: Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich (1947-1950), Gminna Kasa Spółdzielcza (1950-1956), Kasa Spółdzielcza w Kątach Wrocławskich (1957-1961), Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa (1961-1975). Od 1975 roku bank występuje pod nazwą “Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Dynamiczny rozwój

Warunki funkcjonowania instytucji kredytowej zmieniały się często. Jednak lata 90. były czasem jej aktywnego rozwoju w Kątach Wrocławskich. Warunki i mechanizmy rynkowe pozwoliły zarządowi na umiejętne wykonywanie swojej pracy. Bank spółdzielczy uzyskał niezależność i możliwość budowania efektywnej struktury wspólnie z innymi spółdzielczymi instytucjami finansowymi.

3 grudnia 1991 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli, którzy jednogłośnie podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy z Południowo-Zachodnim Bankiem Gospodarczym we Wrocławiu. Od 1992 do 2002 roku instytucja finansowa kontynuowała współpracę z tym partnerem. Od 2002 roku bank współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Polsce, który powstał z połączenia siedmiu regionalnych instytucji kredytowych.

W dniu 1 stycznia 1999 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich został połączony z Bankiem Spółdzielczym w Sobótce i Żurawinie. Rok ten był czasem intensywnej pracy nad strukturą organizacyjną. Po połączeniu zostały wybrane nowe przedstawiciele, Rada Nadzorcza i kierownictwo, został ujednolicony system informatyczny, stworzono nowe regulacje prawne dla wszystkich członków.

Bank Spółdzielczy w ciągu swojego istnienia zmieniał lokalizację, nazwę, aspekty polityczne, system zarządzania i zarząd. Nie wpłynęło to jednak na realizację głównego zadania instytucji finansowej, jakim jest dobre służenie swojej społeczności.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.